header
Home > Overige informatie > Klachtenprocedure

klachtenprocedure

Alle medewerkers van het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen (KDCN) zetten zich in om patiënten tijdens het bezoek zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat een patiënt of familie niet tevreden is of dat de behandeling of organisatie niet voldoet aan de verwachting.

Het KDCN staat open voor uw vragen en klachten en wil uw  opmerkingen en suggesties graag weten. Wij kunnen uw inbreng gebruiken om ons te blijven verbeteren.

In deze folder vindt u informatie over hoe u als patiënt van het KDCN een klacht, opmerking of suggestie kenbaar kunt maken en wat hier vervolgens mee gedaan wordt.

 

 

Waarover kunt u een klacht of suggestie  of opmerking indienen?

Een klacht,  suggestie of opmerking kan eigenlijk over alles gaan wat binnen het aanbod van het KDCN valt: medisch, organisatorisch, over voorzieningen, bejegening enz.  Het gaat om zaken waarover u niet tevreden bent.

 

Wie kan een klacht/ suggestie of opmerking  indienen?

In principe  kan een patiënt of familie of een vertegenwoordiger een klacht, suggestie of opmerkingen indienen.  Als er echter onderzocht moet worden wat er is gebeurd dan kan dat alleen met toestemming van de patiënt vanwege zijn of haar privacy. In verband met wettelijke regels geldt dat bij kinderen onder de twaalf jaar de ouder gemachtigde is. In dat geval geeft de ouder dus  toestemming of een klacht onderzocht kan worden.  Tussen twaalf en zestien jaar zullen wij ook vragen naar de mening van de zoon/dochter die patiënt is. Boven de zestien jaar beslist de patiënt zelf.  

 
Hoe kunt u een klacht kenbaar maken?

U kunt uw klacht direct aan het KDCN kenbaar maken door deze te melden bij een medewerker van het KDCN. Ook kunt u gebruik maken van de klachten/suggestie kaart die u op het KDCN vindt. U kunt de kaart in de daarvoor bestemde bus deponeren. Wilt u, om wat voor reden dan ook,  liever rechtstreeks in contact komen met  de klachtenfunctionaris  dan kunt u de kaart opsturen of bijgaand formulier invullen en opsturen. U kunt ook bellen of een afspraak maken om uw verhaal persoonlijk te vertellen.

De klachtenfunctionaris werkt vanuit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). Het KDCN is een gezondheidscentrum dat is ontstaan door een samenwerking van het UMC St. Radboud en het CWZ.  Voor de klachtenprocedure sluiten wij aan bij het  CWZ.

Klachtenfunctionaris en Klachtencommissie

De klachtenfunctionaris, is ervoor om te zorgen dat uw klacht serieus wordt genomen en de juiste aandacht krijgt. Zij kan u informatie en advies geven over wat u met uw klacht kunt doen. Zij kan u informatie en advies geven onder andere  over uw rechten en plichten. Eventueel helpt zij bij het formuleren van uw klacht. Zij kan een onderzoek doen naar (het ontstaan) van de klacht en zorgen dat er een juist (verbeter) vervolg komt.  In een aantal gevallen kan zij bemiddelen tussen u die KDCN (medewerker) om een oplossing te bereiken. Bij de keuze van de actie geldt dat u, voor zover mogelijk, de keuze maakt voor de vervolgstappen.

Als u niet tevreden bent kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. Dat moet schriftelijk. U kunt ook rechtstreeks naar de klachtencommissie. De klachtencommissie beoordeelt uw klacht(en) onafhankelijk van de directie van het KDCN en geeft eventueel advies aan de directie van het KDCN over mogelijke maatregelen. De uitspraken van de klachtencommissie zijn niet bindend en er is geen beroep tegen mogelijk als u het niet eens bent met de uitspraak.


Aansprakelijkstelling

Soms gaat een klacht vergezeld van een aansprakelijkstelling over zaak- en/of personenschade. Een aansprakelijkstelling richt u aan de directie van het KDCN en kan alleen schriftelijk worden ingediend. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de procedure en de mogelijkheden.

Uw brief voor een aansprakelijkstelling richt u aan:

KDCN
T.a.v.: M. v. Egmond, directeur KDCN A50-11
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen


Contact gegevens klachtenfunctionaris

Adres:

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
T.a.v. klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 90
6500 WC Nijmegen

Tel. (024) 365 88 66

klachten@cwz.nl

meer info via www.cwz.nl

                          

Klachtencommissie

Bij de klachtencommissie is het alleen mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen.

Adres:
Canisius- Wilhelmina Ziekenhuis
T.a.v. klachtencommissie
Postbus 9015
6500 GS Nijmegen

Hieronder kunt u rechtstreeks uw suggestie/klacht melden. Na invullen drukt u op de knop versturen en dan wordt het formulier verzonden naar de klachtenfunctionaris van het CWZ.  

Naam*
Adres*
Telefoonnummer*
Ouders/verzorgers van*

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Voor klachten over de behandeling is altijd toestemming nodig van de patiënt. Bent u niet de patiënt, stuurt u dan een- door de patiënt ondertekende - verklaring mee waaruit de toestemming blijkt.

 

Wanneer is de klacht ontstaan?
Ik ben op de hoogte gebracht van de klachtenopvang in het KDCN door:

 

 

Dank u voor de moeite die u genomen hebt om uw suggestie/klacht te melden. Uw klacht wordt besproken met de betreffende afdeling/persoon. 

Wilt u een andere behandeling van uw klacht, dan kunt u dat hier aangeven.
Omschrijf hieronder uw compliment/suggestie/klacht: