header
Home > Het KDCN > Welkom bij het KDCN

Welkom bij het KDCN

Welkom bij het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen of te wel het KDCN, een bijzondere samenwerking tussen het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en het Radboudumc.
Het KDCN biedt kinderen met diabetes in de leeftijd van 0-18 jaar een totaalpakket aan zorg, behandeling en advies, 24 uur per dag, 7 dagen per week, vanuit één centrale plek. 

Kinderen en jongeren met diabetes mellitus hebben specifieke behandeling en begeleiding nodig. Zij doorlopen namelijk verschillende ontwikkelings- en levensfasen en in al die fasen is controle van de ziekte heel belangrijk.
In het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen is uw kind aan het goede adres. De expertise van het kinderdiabetesteam staat zo hoog aangeschreven dat kinderen en adolescenten met diabetes uit het hele land naar Nijmegen komen. 

Waar staat het KDCN voor

Het KDCN staat voor een optimale behandeling van het kind en adolescent met diabetes binnen zijn omgeving met als resultaat een goede instelling (streefwaarde HbA1C onder de 58 mmol/mol) goede kwaliteit van leven nu en in de toekomst en voorkomen of uitstellen van complicaties. Het KDCN wil het expertisecentrum zijn voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en adolescenten met diabetes. Kind en adolescent staan hierbij centraal.
Het KDCN kan zorg en begeleiding bieden aan de meest complexe diabetesproblematiek bij kinderen en adolescenten.
Hiertoe werken binnen het KDCN 
kinderarts-endocrinologen/diabetologen, kinderdiabetesverpleegkundigen, dietisten en psychologen nauw samen.
Het team is 24 uur per dag bereikbaar en biedt digitale behandeling via een persoonlijke “behandel” website. Alle behandelingen zijn poliklinisch, waar nodig vindt opname plaats in het regionale ziekenhuis of in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis onder directe supervisie van het kinderdiabetesteam.
Alle technische mogelijkheden voor de behandeling van diabetes bij kinderen en adolescenten zijn aanwezig. Voor complexe psychosociale problematiek is een ervaren team van psychologen beschikbaar en is er de mogelijkheid van residentiële behandeling in nauwe samenwerking met Pluryn, lokatie Werkenrode, te Groesbeek.