header
Home > Het KDCN > Samenwerking

Samenwerking

Het KDCN wil ondersteuning bieden aan kinderdiabetesteams in de regionale ziekenhuizen.

 

Onze filosofie is dat kinderen met diabetes primair behandeld en begeleid moeten worden in hun directe woonomgeving. Hierbij is het uitgangspunt, excellente zorg voor de kinderen en adolescenten met diabetes.

Daartoe wil het KDCN de expertise van kinderdiabetesteams in de regio verder doen toenemen door doorgaande scholing en intervisie.

Waar meer expertise gevraagd wordt door de technische of psychosociale complexiteit van diabetesproblematiek kan het KDCN de behandeling tijdelijk overnemen. Het KDCN biedt dan gerichte interventies met goede afspraken over de duur van de interventie en overname van de behandeling en verantwoordelijkheden binnen de behandeling.