header
Home > Behandeling > Afnemen bloed en urine

Waarom wordt er regelmatig bloed of urine afgenomen

Vaak merk je er maar weinig of niets van als je bloedglucose wat aan de hoge kant is. Daarin schuilt nu juist het gevaar. Wie te lang met te veel glucose in het bloed blijft rondlopen, heeft kans op meer bijkomende ziekteverschijnselen van de diabetes.

Complicaties treden juist op in de organen die voor de opname van glucose niet afhankelijk zijn van insuline. Wanneer er langdurig te veel glucose in het bloed zit, hecht die zich aan de vaat- en zenuwcellen. Dat kan schade veroorzaken aan de bloedvaten en zenuwbanen. Zo kunnen afwijkingen aan ogen, nieren, hart en bloedvaten ontstaan. Dit proces gaat erg langzaam. Vaak merk je er pas iets van in een veel later stadium.Daarom wordt er regelmatig bloed en urine onderzocht om mogelijke problemen tijdig op te sporen.

Gelukkig kun je er zelf het nodige aan doen om veel van deze narigheden te voorkomen. Uit tal van onderzoeken is gebleken dat een gezonde leefwijze met een goede diabetesinstelling de kans op complicaties zo klein mogelijk houdt.